Web3 a Globális Falu

A Web3 az a divatszó, amelyről mindenki hallott, de ritkán érti. Valójában sokan lejáratják a Web3 hitelét egyszerűen azért, mert nem tudják felfogni, miben különbözik a Web2-től.

Milyen technológia segíti több mint 3 milliárd ember ébrenlétének 80%-át minden egyes nap? Web 2.0.

Web 2.0

A Web 2.0, amelyet O’Reilly és mások alkottak meg 1999 és 2004 között, átmozgatta a világot az információfogyasztásra tervezett statikus asztali weboldalakról, amelyeket drága szerverekről szolgálnak ki, az interaktív élményekig és a felhasználók által generált tartalmakig, amelyek elhozták nekünk az Uber-t, az AirBnB-t, a Facebook és Instagram görgetését. A Web 2.0 térnyerését nagyrészt az innováció három alapvető rétege vezérelte: a mobil, a közösségi és a felhő.

A Web 2.0 még gyümölcsöző, de a növekedés első hajtásait is láthatjuk az internetes alkalmazások következő nagy gondolkodásmód váltásában, ami logikusan a Web 3.0 nevet viseli. Bármennyire is nehéz elhinni, a Web 3.0 egy még alapvetőbb változást hoz, amely idővel mindent átalakít, ami eddig volt. Ez egy ugrás a nyitott, megbízható és engedély nélküli hálózatok felé.

A Szemantikus Webet eredetileg Tim Berners-Lee, a Web eredeti feltalálója alkotta meg

  • Nyitott” annyiban, hogy nyílt forráskódú szoftverekből épülnek fel, amelyeket egy nyílt és szabad fejlesztői közösség épített, és a világon bárki számára átláthatóan működik.
  • Megbízható” abban az értelemben, hogy maga a hálózat teszi lehetővé a résztvevőknek, hogy nyilvánosan vagy privát módon, megbízható harmadik fél nélkül kommunikáljanak egymással.
  • Engedély nélküli”, vagyis bárki, mind a felhasználók, mind a szolgáltatók használhatják az irányító testület engedélye nélkül.

Ezeknek az új nyílt, megbízható és engedély nélküli hálózatoknak a végső eredménye a munka-, szolgáltatás-, adat- és tartalomszolgáltatók messzire nyúló karjainak elkerülése, amelyek hátrányosan befolyásoló, jogfosztott hátteret biztosítanak a világ legsürgetőbb kihívásainak megoldásában; mint például az egészségügy, az élelmiszer-ellátás, pénzügy és fenntarthatóság.

forrás

Ahol a Web 2.0-t a mobil, a közösség és a felhő megjelenése vezérelte, ott a Web 3.0 nagyrészt a technológiai innováció három új rétegére épül: az élvonalbeli számítástechnikára, a decentralizált adathálózatokra és a mesterséges intelligenciára.

Míg a Web 2-ben a közelmúltban a számítógépes erőforrásokat az adatközpontokban hasznosították, a Web 3.0-ra való áttérés az adatközpontot a kiterjeszti, és gyakran az emberek (közösség) kezébe helyezi azt.
A nagy örökölt adatközpontokat a telefonok, számítógépek, érzékelők és járművek között szétszórt nagy teljesítményű számítási erőforrások hálózata egészíti ki, amelyek az előrejelzések szerint 2025-ben 160-szor (!) több adatot fognak termelni és fogyasztani 2010-hez képest.

A decentralizált adathálózatok lehetővé teszik, hogy ezek az adatgeneráló eszközök (az egyén személyes egészségügyi adataitól a gazdálkodó termésadataiig vagy az autó hely- és teljesítményadataiig) eladják vagy cseréljék adataikat anélkül, hogy elveszítenék a tulajdonosi irányítást, feladnák a magánéletet vagy közvetítőkre támaszkodnának. Mint ilyenek, a decentralizált adathálózatok az adatgenerátorok egész sorát hozhatják be a feltörekvő „adatgazdaságba”.

A mesterséges intelligencia AI és a gépi tanulási algoritmusok elég erősek lettek ahhoz, hogy hasznos, sőt néha életmentő előrejelzéseket és tetteket hajtsanak végre. Ha az új decentralizált adathalmazokra hozzáférési réteget tennénk, rengeteg olyan adathoz juthatnánk, amelyet a mai technológiai óriások is megirigyelhetnének, a lehetséges alkalmazások messze túlmutatnának a célzott reklámozáson. Olyan területeken alkalmazhatnánk az adatokat, mint a precíziós anyagok, gyógyszertervezés és klímamodellezés.

A Web 3.0 olyan jövőt tesz lehetővé, ahol a felhasználók és gépek képesek kommunikálni adatokkal, értékekkel és más partnerekkel egyenrangú hálózatokon ( peer-to-peer ) keresztül anélkül, hogy harmadik felekre lenne szükségük.

Az eredmény: egy összekapcsolt, emberközpontú és magánéletet megőrző számítástechnikai szövet a web következő hullámához.

Mit hoz a jövő?

Ennyit a technológiáról, de milyen változást fog ez okozni az egyének és a társadalom egésze számára? És hogyan lehetne ez még nagyobb, mint a mai alkalmazások családjainkra, vállalkozásainkra és kormányainkra gyakorolt hatása? Azt mondták, hogy az emberiségere az a jellemző, hogy képes szervezkedni egy közösen elképzelt cél érdekében.

Ezért rendkívül tanulságos visszaforgatni az elménket az időben/történelemben, azonosítani az emberi együttműködés négy fő társadalmi és technológiai szakaszát:

Falvak hálózata

Falvakban az emberek értékkel, információkkal kereskedhettek és a egyének kis csoportjával dolgozhattak, akiket már ismertek – partnereik körét a földrajzi közelség és a személyes bizalmi kötődések korlátozták. A kis lépték azt jelentette, hogy az egyéneknek gyakran több szerepük volt a társadalomban, pl. gazda, tűzoltó, harcos és apa. Következésképpen a tranzakciók az élelmezésre, a biztonságra és a szabadidőre összpontosultak, és a nagyrészt önfenntartó családokon túl kevés koordinációt foglaltak magukban.

Városok hálózata

Az urbanizált városokban jelentősen megnőtt azoknak a szereplőknek a köre, akikkel értékkel, információval és munkával kereskedhettek. Gazdaságilag életképessé vált új szakosodott vállalkozások beindítása; például egy könyvelő csak az ügyfelei bevételeivel foglalkozhat, míg számíthat a városi lakosság által kínált áruk és szolgáltatásokra. Bár néhány földrajzi korlátozás megmaradt, a nagyobb játéktér és a nagyobb népsűrűség a készségek sokkal szélesebb körű szabályzásához vezetett az egyének között.

kép forrás: Pete Linforth  Pixabay 

A Web 1.0 és a Web 2.0 radikálisan csökkentette a várakozási időt és a költségeket, amelyek mellett az emberek és a vállalkozások megbízható közvetítőkön keresztül értékkel, információkkal és földrajzilag elosztott partnerekkel dolgozhattak együtt, akiket nem feltétlenül ismertek. Valóban globális vállalkozások kezdtek kialakulni, ahogy a partnerek köre néhány nagyságrenddel bővült. A mai internet lényege, hogy globális elérést tesz lehetővé egy sor közvetítőn keresztül, digitális társadalmi bizalmi réteget biztosítva az idegenek számára, akik kapcsolatba léphetnek egymással: a Facebooktól az eBay-ig és az AirBnB-ig.
Sajnos túlzottan függővé váltunk ezektől a platformoktól, és amikor a „vonzás” helyett a „kivonás” a szempont, felhasználóik (akár magánszemélyek, akár vállalkozások) magasabb díjaktól vagy platformkockázattól szenvednek (azaz a platform képes tönkretenni a teljes vállalkozásod / kapcsolatrendszered).

A mai interakciók varázslatos módon és megbízhatóan globális léptékben valósulnak meg, amit túlnyomórészt a 200 milliárd dolláros digitális hirdetési üzletág táplál, és amiben a „felhasználó” mint termék jelenik meg a gépezetben. A web2-es világban a központosított energiák olyan csatornákat hoztak létre, amelyekben szűretlen és szégyentelenül populista, vagy éppenséggel téves állítások hangozhatnak és erősödhetnek fel – néha kaotikus következményeket okozva.

A Web 3.0 segítségével a nők, férfiak, gépek és vállalkozások közvetítő nélkül közvetíthetnek értéket, információkat és együttműködhetnek olyan globális partnerekkel, akiket nem ismernek, vagy akikben kifejezetten még nem bíznak. A Web3.0 által lehetővé tett legfontosabb evolúció a globális szintű irányításhoz szükséges bizalom minimalizálása. Ez azt jelenti, hogy a hálózat minden alkotójában adódóan (implicit módon) megbízunk, ahelyett, hogy egyértelmű módon kellene bízni az egyes egyénekben, és/vagy a bizalom külső megszerzésére törekednénk.

A Web 3.0 alapvetően kiterjeszti mind az emberi, mind a gépi interakciók skáláját és hatókörét, messze túlmutatva azon, amit ma el tudunk képzelni. Ezek az interakciók – a zökkenőmentes fizetéstől a gazdagabb információáramláson át a megbízható adatátvitelig – a potenciális partnerek számának növekedésével válik lehetővé. A Web 3.0 lehetővé teszi számunkra, hogy a világ bármely egyénjével vagy gépével kapcsolatba léphessünk anélkül, hogy díjköteles közvetítőkön kellene áthaladnunk. Ez az elmozdulás lehetővé teszi a korábban elképzelhetetlen vállalkozások és üzleti modellek egy teljesen új hullámát: a globális szövetkezetektől a decentralizált autonóm szervezetekig DAO és az önállóan működő adatpiacokig.

Ez azért fontos, mert:

  • A társadalmak hatékonyabbá válhatnak az iparágak szétválasztásával, a jutalékból élő harmadik felek csökkentésével, és ezt az értéket közvetlenül visszaadják a felhasználók és beszállítók hálózatának.
  • A szervezetek rugalmasabbak lehetnek a változásokkal szemben az alkalmazkodóbb közvetlen (peer-to-peer) kommunikáció és a résztvevők közötti irányítási kapcsolatok új hálója révén.
  • Az emberek, a vállalatok és a gépek több adatot oszthatnak meg több adatvédelmi és biztonsági garanciával
  • Vállalkozási és befektetési tevékenységeinket jövőbiztossá tehetjük, ha gyakorlatilag felszámoljuk a platformfüggőségi kockázatokat, amelyeket ma tapasztalunk
  • Saját adatainkat és digitális lábnyomainkat birtokolhatjuk a bizonyítható adat és tokenizált eszközök felhasználásával például: NFT
  • Az új, decentralizált intelligenciarendszerek ilyen „modern kölcsönös” módú tulajdonlása és irányítása következtében, a kifinomult és dinamikus gazdasági ösztönzők révén a hálózat résztvevői együttműködhetnek a korábban megoldhatatlan vagy „kevéssé elterjedt” problémák megoldásában.

Visszatérés a Globális Faluba

A Web 3.0 közelgő hulláma messze túlmutat a kriptovaluták kezdeti használatán. A jelenleg elérhető interakciók sokasága és a rendelkezésre álló partnerek globális köre révén a Web 3.0 titkosítási úton összekapcsolja az egyénektől, vállalatoktól és gépektől származó adatokat hatékony gépi tanulási algoritmusokkal, ami alapvetően új piacok és kapcsolódó üzleti modellek megjelenéséhez vezet.

Az eredmény

egyfajta „visszatérés a globális faluba” – napi elmerülés az emberközpontú és erősen személyre szabott interakciókban, amelyekből korábban előnyt kovácsoltunk, immár az internet globális skáláján közvetített, és folyamatosan növekedő, számtalan emberi és gépi szakterületet támogató “új közösség”.

kriptoaktiv kedvezmenyek