Reputáció

egy személy vagy dolog közvélemény általi (kedvező v. kevezőtlen) megítélése; hír, hírnév, jóhír, közmegbecsülés, köztisztelet; tisztesség; ném Reputation ‘ua.’ < lat reputatio ‘megfontolás, mérlegelés’ < reputare ‘kiszámít, meggondol’: re- ‘újra, vissza’| putare ‘vél, gondol; (ki)számít, becsül, számol, vminek tart/tekint’, ered. ‘nyes, megmetsz (fát)’ < proto-indoeurópai *pau- ‘vág, metsz; (meg)üt, csap, odavág’

A reputáció nem egyenlő a hírnévvel.

A reputációhoz olyan elismerés, amelyet lépésről-lépésre előrehaladó munkával lehet megszerezni. A hírnév pedig olyasvalami, ami bárkinek juthat 15 percre (Andy Warhol óta tudjuk), teljesítmény -nél

szomagyarito